Przechodzimy obok ludzi… nie rozpoznajemy ich, nie znamy…wszyscy są w ruchu…
więc się zatrzymajmy, spójrzmy na siebie, na innego człowieka…
Trzeba widzieć a nie tylko patrzeć, wtedy jest szansa, że ten drugi człowiek i nas zauważy…