Takich ludzi bardzo rzadko można spotkać, fotograficznie ukształtowanych, tworzących świetne obrazy, ale do szuflady.

Wydaje się niemożliwe, że Marcin jest Debiutantem, że nigdy nie miał poważnej wystawy swoich prac. Po długich rozmowach namówiłam Go, żeby pokazał swoją wizję świata…

W pracy kuratora wystaw to święto, gdy Autor ma niemal wszystkie bardzo dobre prace i wybieranie tych najlepszych to przyjemność

Dzisiaj mamy okazję uczestniczyć w świetnej wystawie.