Zauważam, ze nie potrafię odpoczywać i troszkę mnie to martwi … ale jak siedzieć w domu, kiedy dookoła dzieją się tak ciekawe rzeczy. Dziś było spotkanie dotyczące tzw. konwencji antyprzemocowej czyli Konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Temat bardzo mi bliski z racji zawodu a sama Konwencja i jej ratyfikacja przez Polskę jak wiemy – nieustannie budzi wielkie emocje.

Gościem tego spotkania była pani poseł Agnieszka Kozłowska-Rajewicz MEP, która jako Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania, podpisała w imieniu Polski tę Konwencję w Strasburgu 18 grudnia 2012 r. Natomiast dyskusję poprzedzoną krótką prezentacją głównych postanowień Konwencji w sposób niezwykle ciekawy prowadziła Dorota Garstka. Spotkanie przeciągnęło się do późnych godzin wieczornych bo temat generował wciąż nowe pytania… z takich spotkań człowiek wychodzi zadowolony z głową napełnioną nowymi tematami a dyskusje przenoszą się na grunt prywatny na salonową kanapę przy kieliszku dobrego wina..:)