W Brukseli stan gotowości, metro zamknięte,wojsko i policja na ulicach, ale w ambasadzie RP jesteśmy bezpieczni. Odbywa się właśnie Brukselski Kongres Kobiet. Tematy są niezwykle ważne, kobiety uczestniczące w panelach znakomite ale największe wzięcie ma premier Jerzy Buzek. Niezwykły człowiek …