“Uczcie się polskiego” – sprzeciw robotników przeciwko polityce rządu komunistycznego w 1980r, założenie SOLIDARNOŚCI – chociaż o tym bardzo mało się mówi – było bacznie obserwowane za niemiecką granicą. O wielu działaniach opozycji z NRD dowiedzieliśmy się z panelowej dyskusji Rolanda Jahna – pełnomocnika Federalnego do Spraw Materiałów Państwowej Służby Bezpieczeństwa NRD i Thomasa Kretschmera enerdowskiego opozycjonisty, sympatyka “Solidarnosci”. Cieszy też ścisła współpraca i przepływ wiadomości pomiędzy Polską a Niemcami – czego dowiedzielismy się z przemówień Marka Weinmeistera – Sekretarza Stanu do Spraw Europejskich, Ambasadora Niemiec Reinharda Silberberga i naszego polskiego Ambasadora przy UE Marka Prawdy. Ogromnym atutem wystawy był silny przekaz i symbolika fotografii z tamtego okresu. Twarze ludzi sportretowanych w czasie strajków wyrażające jednocześnie strach i ogromną odwagę stały się symbolem na zawsze. Wystawę można oglądać i zapoznać się z materiałami Służb Bezpieczeństwa NRD od 29 czerwca do 6 lipca 2015r. W Domu Regionów Rue Montoyer 21, 1000 Bruksela