Pomimo, iż Bruksela jest dość daleko od Warszawy, ludzie nie zapominają o pomocy tym najbardziej potrzebującym. Oczywiście również chcieliśmy dołożyć własną cegiełkę, ofiarowując na aukcję nasze 2 zdjęcia: “End of Trail” i “Stairs of Life”. Licytacja zakończyła się pełnym sukcesem, zapłacono za nie aż 530 euro! HURRRA!