W Amsterdamie są nie tylko krzywe domy, których fundamenty zapadają się w mokradła ale też krzywe drzewa.