Z całego Małego Beginażu została tylko jedna uliczka uratowana z ruiny.
/Materiał w przygotowaniu/