Jeden z brukselskich budynków Komisji Europejskiej – Covent Garden przy Place Rogier, gościł naszego kolegę z grupy fotografów Viewfinders i jego wystawę zdjęć o rodzinnej Rumunii. Sebastian Boatca pokazał nam swój kraj z dwóch punktów widzenia: dalekie krajobrazy i bardzo blisko siedzących tuż obok ludzi. Ludzi spotkanych w podróży, w czasie górskiej wędrówki, w czasie drogi do domu. Ma się wrażenie, że uśmiechają się i opowiadają w sobie tylko znanym języku o otaczających ich miejscach.
Covent Garden, to miało być również miejsce naszej wystawy za miesiąc. Niestety, z czasem okazało się, że termin jest niedogodny, gdyż zdjęcia wisiałyby tylko kilka dni, ponieważ wyprowadzamy się z Brukseli i zamówiony transport naszego mienia nie poczeka na 30 sporych ram ze zdjęciami 🙂