9-12 lipca w budynkach należących do przyszłej Galerii Alchemia gościła GALERIA BEZDOMNA, oczywiście i moje fotografie się tam znalazły.