Ogólnopolski konkurs fotograficzny promujący piękno Lublina i Lubelszczyzny, w którym wzięły udział moje prace.