Absolutnie się zawiodłam. Brzydkie, zatłoczone, blade, nijakie… Po prostu p r z e r e k l a m o w a n e… no i nie spotkałam żandarma!