Postrzępione brzegi Finistere świadczą o tym, że ląd stoczył nierówną walkę z gigantem. Ocean i Ziemia są od zawsze w konflikcie, co skutkuje urodą skalistych, malowniczych zatoczek wypełniających się wodą przypływów.

Najpotężniejsze są skały zachodniego wybrzeża: zurbanizowane w amerykańskim stylu Pointe du Raz i dzikie, malownicze przecudowne Pointe du Van z bezkresnymi wrzosowiskami i kamienną kaplicą na skraju urwiska. Niedaleko na południe brzegi się wygładzają, plaże rozszerzają. Linia brzegowa zmienia się w płytkie zatoki z licznymi wysepkami, i mokradłami. Tracąc dzikość stają się przewidywalne i nudne…